Informatieavond Centrumplan De Westereen

DE WESTEREEN – De gemeente Dantumadiel organiseert op donderdag 23 mei a.s. een informatieavond over het centrumplan de Westereen. Tijdens deze bijeenkomst worden de inwoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

De avond wordt geopend door wethouder Roelof Bos. In een korte presentatie zal hij het centrumplan bespreken en verder aangeven welke wijzigingen er in de tussenliggende periode zijn aangebracht. Vervolgens wordt een doorkijkje naar de toekomst gegeven door de portefeuillehouders. In de zaal worden tafels voorzien van informatiemateriaal over de verschillende projecten.

De volgende projecten komen o.a. op deze avond aan de orde; herinrichting winkelcentrum, brede school, bibliotheek, jongerencentrum, sportaccommodatie, bedrijven, wonen.

De informatieavond vindt plaats in de Old Dutch, Noarderstasjionsstrjitte 52-54 in De Westereen. De avond begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie over het Centrumplan De Westereen verwijzen wij u naar de website www.centrumplanzwaagwesteinde.nl

Geef een reactie