Financiële bijdrage voor Admiraliteitsdagen beschikbaar blijven stellen

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel stelt aan de raad voor om voor de Admiraliteitsdagen in 2014, 2015 en 2016 jaarlijks een stimuleringsbijdrage van €25.000,- beschikbaar te blijven stellen. Het evenement is de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een mooie publiekstrekker. Om dit succes vast te kunnen houden, is een financiële bijdrage van de gemeente de komende jaren zeker nog nodig.

Promotie Dokkum

Een goed evenement is van groot belang voor de ontwikkeling en de promotie van een stad. De afgelopen drie jaar stelde de gemeente dan ook 25.000 euro per jaar beschikbaar om in Dokkum een terugkerend evenement te realiseren. Met de Admiraliteitsdagen heeft Stichting Stadsmarketing in samenwerking met andere lokale partijen een prachtig evenement voor Dokkum gerealiseerd. Een evenement waarbij alle activiteiten gratis te bezoeken zijn. Om het succes vast te kunnen houden moet stichting stadsmarketing de komende jaren nog volop investeren in het behouden en vergroten van sponsorbijdragen, het organiseren van mooie programma’s en de promotie van het evenement.

 

 

Geef een reactie