Dongeradeel wil Sinnegreide mogelijk maken

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel wil een Sinnegreide in Dokkum mogelijk maken. De collectieve opwekking van zonne-energie is een goed alternatief voor zonnepanelen op daken in de historische binnenstad en biedt bovendien de mogelijkheid voor vele inwoners om laagdrempelig mee te doen aan duurzame energieopwekking.

Landschappelijke inpassing

De gedachten gaan uit naar een groot park van circa 10 hectare op één of meerdere locaties aan de stadsrand van Dokkum. Een Sinnegreide moet op een goede wijze passen in het landschap. Daarbij wordt onder andere gekeken naar toegankelijkheid, zichtbaarheid van het park en mogelijkheden voor informatie en educatie. Betterwird lijkt tot nu toe de meest geschikte locatie, omdat deze locatie in de directe omgeving van het onderstation ligt en voldoende ruimte biedt. De daken van bedrijven kunnen op deze locatie ook onderdeel gaan uitmaken van de Sinnegreide.

Coöperatie

Een Sinnegreide is een prachtige manier om gezamenlijk te voorzien in de energiebehoefte van een wijk of dorp. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dan ook dat iedereen binnen een bepaald postcodegebied mee kan doen en dat het rendement voor alle deelnemers gelijk is.

Vervolg

De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars die het plan in Dokkum mogelijk willen realiseren. De gemeente en de potentiële ontwikkelaar zullen de belangstelling van inwoners peilen om mee te doen aan de Sinnegreide.

Geef een reactie