Broodje KK in de Posthoorn altijd gezellig succes

DOKKUM – De bijeenkomsten worden gehouden op de tweede woensdag in de maand in hotel De Posthoorn te Dokkum. Voor de prijs van € 11,- p.p. wordt tussen 12.00 en 14.00 uur een lunchpauzeprogramma aangeboden. De inloop met een kopje koffie/thee is tussen 11.30 en 12.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur vindt het gastoptreden plaats, dat kan annex zijn met muziek, toneel, wetenschap, historie….. Kortom kunst of cultuur in de ruimste zin.Na dit optreden kunnen de aanwezigen genieten van een uitgebreide lunch.
Voor de komende periode staat het volgende op het programma.
Woensdag 9 januari 2013
Aukje Visser, directeur van de kringloopwinkel De Wissel te Dokkum vertelt over het doel en de werkwijze van deze vorm van recycling
Woensdag 13 februari 2013
Jaap van der Goot, geestelijk verzorger op de vliegbasis Leeuwarden, vertelt over zijn werkzaamheden in het algemeen, maar in het bijzonder over zijn uitzending naar het oorlogsgebied in Afghanistan.
Woensdag 13 maart 2013
Jaap Klimstra voor de meesten van u wel bekend (het energie-verhaal heeft iedereen aan het denken gezet) komt deze keer met het verhaal over Sibbeltsje. We kennen ze allemaal wel, eenvoudige mensen met een heel verhaal om hen heen.
Woensdag 10 april 2013
Hotze Wiersma heeft zich verdiept in de periode dat er berichten uitgewisseld moesten worden zonder dat er sprake was van zo iets als Postnl. Het gaat over de postbezorging in en rond Dokkum vòòr 1850
Woensdag 8 mei 2013
Nanny Kamminga, coördinator van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg komt vertellen over deze organisatie en wat zij allemaal kunnen doen. Ongetwijfeld zal dan ook de begeleiding in een hospice ter sprake komen  

Geef een reactie