Binnenstadsmanagement Dokkum van Start

DOKKUM - “De binnenstad van Dokkum heeft goud in handen, maar dan moet er wel samengewerkt worden.” Dat is de boodschap die binnenstadsmanager Olaf Busch meegeeft aan de Dokkumer ondernemers en de gemeente Dongeradeel. De werkgroep binnenstadsmanagement is in april van start gegaan met het opstellen van een projectenlijst en de eerste stappen in de uitvoering van een aantal projecten. De werkgroep wordt bemand door vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Dokkum, stichting stadsmarketing, de horeca, de vastgoedeigenaren en de gemeente.

Sfeer en persoonlijke aandacht

Juist in het internettijdperk heeft een authentieke historische binnenstad als Dokkum kansen om klanten vast te houden en het aantal toeristische bezoekers te laten stijgen. “Want sfeer en persoonlijke aandacht vind je niet achter de computer maar hier in de stad. Om een zekere omzet te behalen proberen we zo veel mogelijk bezoekers te trekken. Tegelijk moeten we zo spaarzaam mogelijk omgaan met de beschikbare eigen middelen. Dat kan door de aandacht te concentreren op zaken die echt meerwaarde bieden en vooral door heel effectief samen te werken”, aldus binnenstadsmanager Olaf Busch.

Diverse projecten

De werkgroep binnenstadsmanagement heeft een lijst van projecten opgesteld. De binnenstadsmanager gaat in gesprek met pandeigenaren, ondernemers en de gemeente om vast te stellen welke straten de beste toekomstperspectieven hebben. Dat zijn in elk geval de Grote Breedstraat en de omgeving van De Zijl. Daarnaast gaat het om straten die goed aansluiten op de drukste delen van Dokkum en die beantwoorden aan de verwachting van de binnenstadbezoeker op het gebied van sfeer en productaanbod. Omdat sfeer en uitstraling cruciaal zijn voor de aantrekkingskracht van Dokkum wil het binnenstadsmanagement dat alle “ongerechtigheden” verholpen worden. Daarom wordt op 8 juli een schouw gehouden in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Een team van deskundigen houdt Dokkum de spiegel voor. Hoe beleeft de bezoeker de binnenstad? Ook bewoners worden uitgenodigd om hun mening te geven, want zij zijn ook de klanten die Dokkum graag wil behouden.

Afstemmen van activiteiten

Een belangrijk doel van het binnenstadsmanagement is het op elkaar afstemmen van alle initiatieven op het gebied van promotie en evenementen. Het is geweldig dat er zo veel wordt georganiseerd. En veel activiteiten worden goed gewaardeerd, bijvoorbeeld de Admiraliteitsdagen. Maar het enthousiasme kan ook tot versnippering leiden. De Werkgroep binnenstadsmanagement gaat in nauwe samenwerking met de Stichting Stadsmarketing alle initiatieven op een rij zetten. Een volgende stap om te komen tot een heldere en eenduidige boodschap naar de burger en de toerist.

Communicatie

De werkgroep binnenstadsmanagement informeert inwoners en ondernemers in de binnenstad en andere belangstellenden via een nieuwsbrief. Ook via Facebook kunnen belangstellenden meelezen en meepraten over de voortgang van het binnenstadsmanagement.

 

Geef een reactie