Veel agrarische interesse voor project ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’

REGIO – In een raadszaal vol leden van de agrarische natuurvereniging Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel opende wethouder Bos maandag de informatiebijeenkomst van het project ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’. Wethouder Bos is enthousiast over dit project dat goed past bij de nieuwe duurzaamheidsvisie van de gemeente. Gjalt Benedictus, bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, geeft aan dat met dit project een bijdrage geleverd zal worden aan het vergroten van de duurzaamheid in het gebied. Het doel van het project is tweeledig, ‘Skjin’ door asbestsanering en ‘Enerzjy Neutraal’ door duurzame energieopwekking met zonne-energie.

Het besef dat asbest omwille van gezondheidsredenen niet langer als dakbedekking kan dienen, wordt bevestigd door een verbod op asbest met ingang van 2024. Daarnaast is de verwachting dat de energiebehoefte van agrarische bedrijven zal toenemen en de energieprijs zal stijgen. Wereldwijd zijn de ontwikkelingen van duurzame energie en dan vooral van zonne-energie stormachtig en wordt zonne-energie ook voor agrariërs, met hun overwegend grote dakoppervlakken, een aantrekkelijke energiebron.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden werkt in het project samen met Hollema Bouw en The Sun Factory/ Hoekstra Suwâld Solar, die gezamenlijk de agrariërs uit de regio kunnen ontzorgen bij de realisatie. Rabobanken Burgum-De Lauwers, Drachten en Noord Oost Friesland juichen het initiatief van de Noardlike Fryske Wâlden toe en bieden leden een financieringsarrangement aan.  Het project is gestart in de gemeente  Tytsjerksteradiel vervolgens een uitrol in Achtkarspelen en nu Dantumadiel. In de loop van dit jaar vindt nog uitrol  plaats in Kollumerland en Smallingerland.

Geef een reactie