Stichting voor natuurbeheer boerenland Noordelijke Friese Wouden

REGIO – Het beheer van natuur op agrarisch land in de Noordelijke Friese Wouden krijgt een impuls. De Stichting Particulier Natuurbeheer Noardlike Fryske Wâlden wil in de regio Noordoost-Fryslân grond  verwerven en uitgeven aan leden van agrarische natuurverenigingen voor particulier natuurbeheer. Daarmee wil de stichting natuurdoelen realiseren. De stichting is deze week officieel van start gegaan.

Het initiatief voor de oprichting van de stichting komt van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen. Volgens NFW-voorzitter Douwe Hoogland past het beheer van gronden binnen de doelstellingen van de bij de NFW aangesloten verenigingen. “De nieuwe stichting verbreedt en versterkt het particulier natuurbeheer, waar onze verenigingen ook voor staan.”

Duidelijke meerwaarde

Maaike Prins, de kersverse voorzitter van de stichting, werd bij de start van haar werkzaamheden door Hoogland verrast met een natuurboek. Prins ziet een duidelijke meerwaarde voor de stichting. “We kunnen het particulier natuurbeheer bevorderen en de duizend leden van de agrarische natuurverenigingen ondersteunen. De stichting kan grond verwerven en ervoor zorgen dat er aaneensluitende gebieden ontstaan waar natuurbeheer op identieke wijze plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld in een ecologische hoofdstructuur.”

Verschillende voordelen

Volgens Prins biedt de stichting de boeren  verschillende voordelen. “De leden van agrarische natuurverenigingen krijgen de eerste keus om grond te pachten. Het financiële voordeel komt voort uit de lage overheadkosten van de stichting.” Hoogland verwacht dat de stichting het draagvlak voor natuurbeheer in de streek zal vergroten en ook zal zorgen voor een betere continuïteit in het beheer van de gronden. “Verder zal het effect zijn dat de boeren zich meer en directer betrokken voelen bij het beheer van de natuur.”

Geef een reactie