Samenwerking Dongeradeel, Dantumadiel en Dokkumer uitzendbureaus

DOKKUM – Kunnen uitzendbureaus als commerciële partij en gemeenten doeltreffend samenwerken bij het vinden van tijdelijk werk voor mensen in de bijstand? Die vraag stond centraal tijdens een verkennende bijeenkomst eind vorig jaar tussen de gemeente Dongeradeel en diverse uitzendbureaus uit Dokkum. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moesten enkele condities worden bekeken, waaronder financiële haalbaarheid. “De pilot lijkt een goede slaagkans te hebben en daarmee ontstaat er naast samenwerking tussen overheid en uitzendbureaus ook een unieke samenwerking tussen uitzendbureaus onderling,” aldus wethouder Sicco Boorsma van de gemeente Dongeradeel. Daar waar het ene uitzendbureau de deelnemer moeilijk kan plaatsen, ziet een ander uitzendbureau daar wellicht wel kans toe. Ook wethouder Ronald Dijksterhuis van de gemeente Dantumadiel ziet toegevoegde waarde in deze werkwijze: ”Het kan een win-win-winsituatie opleveren voor zowel de deelnemer, het uitzendbureau en de gemeente.” De deelnemer krijgt betaald werk, het uitzendbureau kan omzet maken zonder financieel risico en de gemeente bespaart uitkeringsgeld.

 

De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel gaan op donderdag 10 mei een overeenkomst aan met de volgende vier uitzendbureaus: Prima Job Dokkum, Randstad Dokkum, Start People Dokkum en AB Service Friesland. De uitzendbureaus bieden in deze pilot een uitzendovereenkomst aan, waarbij de insteek is om de aangeboden kandidaten van 23 jaar en ouder langdurig aan het werk te helpen tegen een inkomen. Hierdoor zullen deelnemers niet langer aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. Als de deelnemers langer dan drie maanden betaald werk hebben, krijgen de uitzendbureaus van de gemeente een uitstroombonus afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Ieder uitzendbureau zet zich in principe in voor vier deelnemers. Begin september wordt de pilot geëvalueerd.

Geef een reactie