Reclameregels voor beschermd stads- en dorpsgezicht Dongeradeel

DOKKUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft beleidsregels opgesteld voor reclame-uitingen in de beschermde dorpsgezichten en het stadsgezicht. Het gaat om regels voor het plaatsen van onder andere gevelreclame, reclameborden en vlaggen. De gemeente wil hiermee de kwaliteit van de monumentale omgeving in de beschermde dorpskernen en het stadscentrum versterken. Ook wil Dongeradeel duidelijkheid geven welke reclame wel of niet mag. De nieuwe regels gelden voor Dokkum, Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat.

“We streven naar een zo mooi mogelijk straatbeeld, waar de historische panden goed uitkomen en de reclames de sfeer van de beschermde binnenstad en de beschermde dorpsgezichten versterkt. Doel is de kernen nog aantrekkelijker te maken”, zegt wethouder Albert van der Ploeg. “Onze overtuiging is dat hoe aantrekkelijker de omgeving is, hoe meer mensen er willen wonen, werken en recreëren. En dit is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid van de stad en dorpen in Dongeradeel.”

Wat voor de een mooi is, kan storend zijn voor de ander. Daarom heeft de gemeente de welstandscriteria voor de reclame-uitingen met zo veel mogelijk belanghebbenden en deskundigen opgesteld. Zo hebben de Stichting Oud Dockum, Adema Architecten, ondernemersvereniging Club 65, wijkraad Binnenstad, dorpsbelang Holwerd en de welstandscommissie Hûs en Hiem meegewerkt aan de regels.

 

Met de reclameregels blijft het voor bedrijven en winkels mogelijk om reclame te maken. Het wordt nu duidelijker wat wel en niet is toegestaan. De voorkeur is de reclame in het ontwerp van het gebouw mee te nemen en af te stemmen op het stads- of dorpsbeeld en de architectuur. “Ontsierende en schreeuwende reclame willen we natuurlijk voorkomen”, verduidelijkt Van der Ploeg. Zo zijn bijvoorbeeld bewegende reclame, lichtcouranten en reclame met knipperend licht in de beschermde gebieden niet toegestaan. Alle regels staan in de nota welstandscriteria beschermde stads- en dorpsgezichten die op de website www.dongeradeel.nl staat. “Met passende reclame zorgen we er samen voor dat de omgeving aantrekkelijk blijft voor bewoners, consumenten en toeristen”, besluit de wethouder. Eind april bespreekt de gemeenteraad de nota.

Geef een reactie