Praat mee over de toekomst van Kollumerland c.a., uw toekomst!

KOLLUM – De Gemeente Kollumerland c.a. gaat in gesprek met inwoners, instellingen en bedrijven over de (bestuurlijke) toekomst van de gemeente. In april worden drie inwonersavonden georganiseerd op locaties in Kollum, Burum en Kollumerzwaag. Het doel van de avonden is om reacties te vragen op de drie toekomstscenario’s die de gemeente momenteel laat onderzoeken.

In januari 2012 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten, het komend halfjaar de toekomstkoers van de gemeente te onderzoeken. Er worden drie scenario’s verkend, namelijk: regiegemeente, intergemeentelijke samenwerking met Dantumadiel en Dongeradeel en herindeling met deze twee gemeenten.

Waarom inwonersavond

De raad heeft bij vaststelling van dit besluit nadrukkelijk aandacht gevraagd voor overleg met inwoners, instellingen en bedrijven. Het gemeentebestuur organiseert daarom drie avonden waarin college en raad gezamenlijk het besluit toelichten. Graag wil zij horen hoe men in dit stadium van onderzoek denkt over de te verkennen scenario’s. Alle meningen en ideeën worden betrokken bij het onderzoek.

Invulling van de avond

De avond is bedoeld voor iedereen binnen de gemeente die wil meepraten of luisteren. Na een inleiding door burgemeester Bilker begeleidt politiek verslaggever van Omrop Fryslan Andries Bakker, de vragen en discussie. De avond is geslaagd als belangstellenden hun mening en ideeën hebben kunnen uitspreken. Meningen en ideeën die later opkomen kunnen ook nog worden ingediend:

schriftelijk per post:    Gemeentebestuur, Postbus 13; 9290 AA Kollum

per e-mail:                  toekomst@kollumerland.nl

via Twitter:                  #toekomstKollumerland.

Data inwonersavonden (start: 20.00 uur – zaal open vanaf 19.30 uur)

  • maandag 16      april in zalencentrum ‘De Colle’ te Kollum;
  • maandag 23      april in dorpshuis ‘Toutenburg’ te Burum;
  • woensdag 25      april in dorpshuis ‘De Trije Doarpen’ te Kollumerzwaag.

Vóór de zomer van 2012 wordt het onderzoek van de toekomstscenario’s afgerond. De raad wil daarna nogmaals met inwoners, instellingen en bedrijven om tafel om te discussiëren over de toekomst van de Gemeente Kollumerland c.a.

Geef een reactie