Nieuw beleid voor inwoners met beperkingen in Kollumerland c.a.

KOLLUM – Met ingang van 1 april 2012 past de Gemeente Kollumerland c.a. nieuw beleid toe voor het toekennen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraad heeft dit gisteravond vastgesteld. 

Het nieuwe beleid heeft betrekking op inwoners met beperkingen die belemmeringen ondervinden in hun huishouding, het gebruik van de woning of bij het vervoer. Vanaf 1 april 2012 is de gemeente genoodzaakt om meer van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de inwoners uit te gaan. Hoe kan een inwoner bijvoorbeeld toch zelf zijn probleem oplossen en betalen? De eigenbijdrageregeling wijzigt daarom ook per 1 april a.s.

Waarom nieuw beleid

Voor dit nieuwe beleid is gekozen om ook in de toekomst inwoners met beperkingen de meest noodzakelijke hulp en voorzieningen te kunnen blijven bieden. Doet de gemeente dit niet, dan zijn deze Wmo-voorzieningen straks niet meer te betalen.

Aanmeldformulier

Inwoners vragen voortaan geen voorziening meer aan, maar melden hun belemmeringen via een aanmeldformulier bij de gemeente. Een medewerker van de gemeente maakt een afspraak voor een gesprek waarin de belemmeringen worden besproken. Er wordt op een rijtje gezet welke mogelijkheden de inwoner zelf of met behulp van zijn omgeving nog heeft. Ook wordt bekeken welke algemene voorzieningen ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan het vervoer door een vrijwilliger of het inschakelen van een boodschappenservice.

Uiteindelijk wordt duidelijk op welke punten de gemeente nog individuele voorzieningen regelt op grond van de Wmo.

Advisering Wmo-raad

De Wmo-raad Kollumerland c.a. heeft het gemeentebestuur geadviseerd over deze beleidsontwikkeling. De adviesraad kan zich ook vinden in het wijzigen van de eigenbijdrageregeling. Alle inwoners die via de gemeente een voorziening in gebruik hebben, betalen straks iedere vier weken een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor de voorziening huishoudelijke hulp is dat nu al het geval. Ook gebruikers van bijvoorbeeld een scootermobiel gaan iedere vier weken een eigen bijdrage betalen. Deze inwoners vallen onder het overgangsrecht. Dit houdt in dat ze per 1 november 2012 de eigen bijdrage betalen. Alle inwoners voor wie dit nieuwe beleid gevolgen heeft, krijgen in april persoonlijk bericht. Kinderen tot 18 jaar en gebruikers van een rolstoel betalen geen eigen bijdrage.

Geef een reactie