Kuorke Dokkum foar meer projecten

DOKKUM – Dongeradeel zet het Kuorke Dokkum in om zoveel mogelijk projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost te kunnen realiseren. ‘De financiële middelen zijn schaars en daarom moeten we op een creatieve manier proberen het meeste uit de beschikbare middelen te halen. ‘Met het Kuorke Dokkum onderzoeken we hoe we door projecten op elkaar af te stemmen en in de uitvoering zaken te bundelen, inhoudelijke maar ook financiële voordelen kunnen behalen.’ Dit vertelde procesmanager Marijke Kramer op 30 augustus in een presentatie aan de raad.

Duurzaam financieringsperspectief voor economische projecten

In het aanvalsplan ‘Kracht en Kwaliteit’ heeft Dongeradeel in 2010 omschreven welk pakket aan maatregelen de gemeente wil inzetten om de sociaal-economische positie te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van de westzijde van Dokkum (middels een rondweg), de realisatie van het integrale Súd Ie project en het project Watersportstad Dokkum. Niet voor al deze projecten is voldoende geld voorhanden. Om toch een groot deel van deze projecten te kunnen realiseren, wordt nu samen met de Provincie door middel van het Kuorke gezocht naar een duurzaam financieringsperspectief voor de ruimtelijke economische projecten in en om Dokkum. “It is tige wichtich dat we ús mei help fan ‘e Provinsje sterk meitsje foar dizze regio”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. “Foaral yn ekonomysk útdagende tiden. Dan is strategysk ynsjoch en lef ekstra fan belang. Tinke yn kânsen en it tûk oanpakke, dat is wat it Kuorke ynhâlt.”

Agenda Netwerk Noordoost

De projecten in het Kuorke zijn onderdeel van de gezamenlijke Agenda Netwerk Noordoost. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. Het Kuorke Dokkum is een middel om de genoemde projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost te kunnen realiseren

Eerste resultaten eind september

Eind september zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Kuorke bekend. Bij een positieve uitkomst vindt er een verdiepingsslag plaats. Eind 2012 is bekend of het idee Kuorke Dokkum reëel is. Als het idee haalbaar blijkt, wordt er in 2013 gestart met de verdere voorbereiding van de uitvoering van de projecten uit het kuorke.

Geef een reactie