Koopstromenonderzoek Dokkum: ‘Maak sterker, wat sterk is!’

DOKKUM – Dongeradeel bundelt haar krachten voor een stevige positie van winkelstad Dokkum, onder het motto: ‘Datgene wat sterk is, verder versterken.’ De gemeente Dongeradeel heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van winkelstad Dokkum. Over de uitkomsten van dit koopstromenonderzoek is de gemeente in gesprek gegaan met belanghebbende partijen. Samen zijn er vervolgens maatregelen bedacht die nodig zijn voor versterking van de detailhandel, met name in de binnenstad.

Het koopgedrag is veranderd door wijzigingen in de samenstelling van de bevolking (meer ouderen, minder jongeren) en de invloed van internet. Ook de huidige economische situatie is van invloed. Dokkum wil met het oog op deze feiten gericht actie ondernemen voor het behoud van een vitale binnenstad. De gemeente heeft samen met Ondernemersvereniging Dokkum en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel aanbevelingen geformuleerd voor een actualisatie van het detailhandelsbeleid. Voorafgaand daaraan zijn er discussieavonden geweest met winkeliers en vastgoedeigenaren. De aanbevelingen vallen in een drietal categorieën, namelijk: winkelstructuur, verkeer, ondernemerschap en samenwerking.

In het kernwinkelgebied wordt maximaal ingezet op detailhandel en daghoreca. Met betrekking tot het parkeren wil de gemeente op daarvoor aan te wijzen plekken en momenten de parkeertarieven aanpassen en achteraf betalen mogelijk maken, bijvoorbeeld via de smartphone. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan verder worden vergroot door onderzoek naar een autoluw regiem, samen met ondernemers en bewoners. Er zal daarvoor in bepaalde perioden worden geëxperimenteerd met wegafsluitingen of eenrichtingsverkeer.

Gezamenlijke aanpak

“Het aantrekkelijk houden van de binnenstad als koopcentrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente,” aldus burgemeester Waanders. “We moeten voldoende slagkracht organiseren en hebben een structurele en uitvoeringsgerichte aanpak nodig.” Het opzetten van een structuur van permanent binnenstadsmanagement kan hierin voorzien. Om de binnenstad te versterken, willen de partijen zich onder andere richten op het tegengaan van een slechte uitstraling van (delen van) winkelstraten als gevolg van leegstaande panden, de promotie van Dokkum bij nieuwe investeerders en het begeleiden van ondernemers met betrekking tot Het Nieuwe Winkelen. Hierbij wordt ingespeeld op het door internet veranderende zoekgedrag van de consument, wat een nog actievere en klantgerichtere houding vereist van de ondernemer, op internet via social media en in het persoonlijk contact in de winkel. De toekomst is aan de combinatie van ‘clicks en bricks’, oftewel digitaal en fysiek winkelen.

Geef een reactie