Hotel Café Restaurant de Posthoorn winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2012!

DOKKUM – Na een intensieve selectieprocedure en een spannende finaleavond op 22 juni 2012, zijn de dames Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum door de jury verkozen als winnaar van de vierde OndernemersPrijs in Noordoost Friesland en liet daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich.

Een gedeelte uit het juryrapport:
Het is voor wat betreft de jury ook moeilijk geweest om een keuze uit deze drie ondernemers  te maken. Uiteindelijk zijn we wederom teruggegaan naar de 9 genoemde criteria (De persoonlijkheid van de ondernemer, de visie die de ondernemer heeft m.b.t. de toekomst van de onderneming, het innovatieve karakter van de onderneming dan wel van (een reeks van) producten van de onderneming, de strategie die men wenst te voeren, de prestatiegerichtheid, ambitie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en organisatievermogen) en hebben daar wederom punten aan gegeven. We kunnen stellen dat er sprake is van een close finish als je de diverse aspecten bij elkaar telt en uitrekent dan komen de 3 genomineerden bijzonder dicht bij elkaar. De jury heeft dan ook geen 2e en 3e prijs willen vaststellen maar heeft uiteindelijk willen kiezen voor 1 bedrijf dat toch in de ogen van de juryleden als beste moet worden beoordeeld. Daarbij moet worden aangetekend dat alleen al het doordringen tot de laatste 3 genomineerden als bijzonder eervol gezien mag worden. Na rijp beraad en ampele overwegingen heeft de commissie ook gemeend om aan te wijzen als winnaar voor de ondernemingsprijs NO Friesland 2011 het bedrijf Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum!

Doelstelling
De verkiezing van de ondernemer van Noordoost Friesland. De regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio te stimuleren door jaarlijks de prijs uit te reiken aan een in één van deze gemeenten gevestigde ondernemer met een activiteit of onderneming. Het doel wordt ondermeer verwezenlijkt door het organiseren van de uitreiking, het waarborgen van continuïteit, het verkrijgen van draagvlak en het bijeenbrengen van financiële middelen evenals het zoeken naar samenwerking met derden.

Prijzenpakket
De dames Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma gaan naar huis met de Bonifatiusbokaal (wisselbokaal) gemaakt door kunstenaar Hans Jouta, mediabudget ter waarde van € 3.500,- aangeboden door Wegener en een waardebon aangeboden door RTV/NOF.

Selectieproces en Finalisten
Ruim 10 bedrijven hadden zich ingeschreven voor de  OndernemersPrijs Noordoost Friesland.  Na een voorselectie bleven drie finalisten die door de jury werden bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie.

Jury
De jury stond dit jaar onder voorzitterschap van Piet Adema, waarnemend burgemeester gemeente Achtkarspelen, Hans Konst, gedeputeerde Provincie Fryslân, Wouter de Groot, adviseur Regiostimulering Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Geesje Duursma, directeur de Pleats Burgum, Erik Nicolai, directeur bedrijfsmanagement Rabobank Noordoost Friesland.

De organisatie van de Ondernemersprijs Noordoost Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:
Prominente sponsoren/donateurs; WeekKrant.nl Fryslân/YN Wegener Media bv, Noordoost Fryslân/Dwaande, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Dantumadiel, Gemeente Dongeradeel, Gemeente Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Tytsjerksteradiel, Sonnema, Raadsma, Beldock Handel- en Expeditiemij, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Rabobank NoordoostFriesland, FisK concept & communicatie, Van Wieren & Vellinga, Pranger-Rosier Installaties en Accon/avm Adviseurs en Accountants.

Sponsoren/donateurs: Provincie Fryslân, Randstad, PTH groep, RTV/NOF, NOFlik Fryslân, Noordoostfriesland.nl, NOFCOM.nl, ROC Friese Poort, Stichting Ondernemers Dantumadiel, Kamer van Koophandel, Fortuin Dockum, H&I Dokkum en omgeving, Auto Bourguignon Dokkum, Rekladruk, Fotografie Jaap de Boer, Bouwbedrijf van der Werff Dokkum, The Butler party& catering, 2Excell management en Nationaal Concours Hippique Dokkum.

Oud winnaars:
2009 Health2Work, Surhuisterveen.
2010 de Pleats, Burgum (Geesje Duursma zit nu in de jury).
2011 PTH groep, Kollumerzwaag.

Geef een reactie