Grondprijs in Dongeradeel omlaag

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten om de grondprijzen van kavels die bedoeld zijn voor woningbouw, te verlagen. Dit om de btw-verhoging te compenseren.

In de huidige huizenmarkt is het voor kopers een moeilijke beslissing om een kavel te kopen. Bovendien kan de verhoging van de btw per 1 oktober van 19 naar 21 procent voor potentiële kopers de bekende druppel zijn om een kavel niet meer te willen of te kunnen kopen.

Om deze redenen heeft het college van B&W besloten om de grondprijzen aan te passen, zodat de grondprijs inclusief btw op hetzelfde niveau blijft en het totaalbedrag van een kavel onveranderd blijft. “Mei dizze maatregel wolle wy besykje om de bousektor te stimulearjen en om de wenningmerk wer oan ‘e gong te helpen”, aldus wethouder Albert van der Ploeg.

Geef een reactie