GEEN AZC IN DONGERADEEL

DOKKUM – Er komt geen asielzoekerscentrum in de gemeente Dongeradeel. Het aantal asielzoekers waar onderdak aan moet worden geboden, neemt in hoog tempo af. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom aangegeven dat Dongeradeel definitief is afgevallen als vestigingsplaats voor een asielzoekerscentrum.

Het COA was in Dongeradeel op zoek naar een permanent asielzoekerscentrum voor 400 tot 450 personen. Naar aanleiding daarvan heeft het gemeentebestuur van Dongeradeel in 2010 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mogelijke vestiging van een nieuw azc in Dongeradeel. Het zou dan gaan om duurzame woningbouw. De woningen zouden, als opvang van asielzoekers niet langer nodig zou zijn, vrij kunnen komen voor de woningmarkt of konden een herbestemming krijgen.

In 2011 startte het COA met het haalbaarheidsonderzoek. In het kader daarvan is uiteindelijk de Prinslocatie in Dokkum zorgvuldig onderzocht. Ondanks de positieve ligging, namelijk nabij de binnenstad van Dokkum, woog het zwaar dat herinvulling van de locatie na 15-20 jaar grote financiële risico’s kan geven. Al was er in Dongeradeel een geschikte locatie, dan nog is de afname van het aantal asielzoekers in Nederland voor het COA reden om geen asielzoekerscentrum in de gemeente te vestigen. Het college vindt het vanuit maatschappelijk en economisch opzicht jammer dat de plannen uiteindelijk niet door kunnen gaan.

Geef een reactie