Friestalig openluchtspektakel in Jistrum

JISTRUM – In september brengt stichting ‘Sjoch! Hebeca’ een Friestalig openluchtspektakel. Dit spektakel vindt plaats in de Broekpolder bij Jistrum aan het Bergumermeer. De cast bestaat uit Friese topacteurs als Peter Tuinman, Hilly Harms en Tet Rozendal. Muziekvereniging en Fanfare Joost Wiersma zorgt voor live muziek. De stichting vroeg subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten.

Hebeca

De voorstelling gaat over de komst van een Wodkafabriek in het Russische dorp Hebeca. Dit dorp is een hechte gemeenschap. Hebeca houdt mensen een spiegel voor. De voorstelling gaat over eigen gewin, het uitputten van natuurlijke hulpbronnen en de aantasting van de natuur. Hebeca laat daarnaast zien, horen en voelen hoe mensen mogelijkheden kunnen pakken om het anders te doen.

Vrijwilligers

De stichting heeft steun aan de  vrijwilligers die zich inzetten voor de voorstelling. Deze vrijwilligers komen voor het merendeel uit Jistrum. Het gaat hierbij om hulp bij catering, decoropbouw, organiseren van parkeergelegenheid en pr en marketing.

“Hebeca is in útsonderlike produksje”, vindt gedeputeerde Johannes Kramer. “Ynwenners binne nau belutsen by de foarstelling. De kombinaasje fan kultuer en leefberens makket it projekt unyk.”

De voorstellingen zijn op 7, 8, 11, 13 en 15 september. Om 20.00 uur start de voorstelling. Belangstellenden kunnen kaarten reserveren via www.hebeca.nl.

Subsidie

Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân beoordeelt het project positief. De stichting ontvangt een subsidiebedrag van € 10.000. De totale kosten van het project zijn € 227.803.

Innovatiehuis Lauwersdelta van start

Een ander project met een positief advies is het Innovatiehuis Lauwersdelta. Toekomstige groeiondernemers vinden de broedkamer van hun succes in het innovatiehuis. Regionale betrokken en gevestigde partners kunnen hier met elkaar samenwerken. Ondernemers maken gebruik van de aanwezige kennis. Zij krijgen de kans van hun onderneming een succes te maken. Het innovatiehuis biedt de ondernemers diensten als shared services en subsidieadvies.

Samenwerking

De stichting is een samenwerking van de gemeente Achtkarspelen, Rabobank Burgum-De Lauwers, Denkgenoten, DVEN Accountants Adviesgroep en Sterc Internet & Marketing. Via de website www.lauwersdelta.nl kunnen individuen en organisaties hun interesse kenbaar maken. Naast startups en MKB-ondernemers zoekt de stichting naar partijen die willen samenwerken of een andere bijdrage willen leveren.

Subsidie

Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân beoordeelt het project positief. De stichting ontvangt een subsidiebedrag van € 49.740. De totale kosten van het project zijn € 165.800.

Geef een reactie