Dongeradeel pakt De Singel in Anjum aan

Situatieschets van de nieuwe situatie van De Singel in Anjum

ANJUM/DOKKUM – De gemeente Dongeradeel gaat aan de slag met de aanpak van De Singel in Anjum. De gemeenteraad heeft besloten om het krediet uit het dorpen- en wijkenfonds beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeerssituatie rondom De Singel in Anjum. Het gaat hierbij om de weg tussen de Hearrewei en de Bantswei.

Op De Singel geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar de weg voldoet nog niet aan de bijbehorende richtlijnen van Duurzaam Veilig. Om de weg verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken, is er in samenspraak met omwonenden, belanghebbenden, dorpsbelang Anjum en de werkgroep voor herinrichting besproken welke maatregelen er genomen moeten worden.

Besloten is dat het gebied wordt omgevormd tot een 30-kilometerzone door middel van een wegversmalling, andere bestrating, snelheidsbeperkende maatregelen en bijpassend wegmeubilair. Daarnaast worden de kruispunten aangepast met een nieuwe verharding en een kommaatregel bij de dorpsgrens, waarbij verkeer van rechts straks voorrang heeft. De betrokkenen staan positief tegenover de besloten plannen.

De aanpassingen zullen starten met asfaltwerkzaamheden in week 17. Van week 19 tot en met 22 staan er straatwerkzaamheden op het programma. De maatregelen zullen in een kort tijdsbestek worden toegepast om kosten te besparen en om de overlast tot een minimum te beperken.

Geef een reactie