Dongeradeel brengt koopstromen Dokkum in beeld

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van winkelstad Dokkum. Met de uitkomsten van het koopstromenonderzoek wil de gemeente in samenspraak met belanghebbende partijen in de stad maatregelen nemen voor het versterken van het centrum. Duidelijk is dat er sprake is van leegstand in de binnenstad, maar dat Dokkum onverminderd veel winkelend publiek uit de regio weet te trekken.

Het koopstromenonderzoek met de titel ‘Dokkum: niet op de Lauweren rusten’ is vorig jaar uitgevoerd door het bureau I&O Research. Het opgestelde rapport geeft een actueel inzicht in het functioneren van winkelstad Dokkum. “Dokkum heeft een hoge koopkrachtbinding en veel regionale toevloeiing. We zitten daarmee aan de top. Tegelijkertijd kennen we ook het probleem van lege winkelpanden zoals alle binnensteden dat probleem kennen”, zegt burgemeester Marga Waanders. De trend in de Nederlandse detailhandel dat kleine speciaalzaken verdwijnen, van de verschuiving van fysieke winkels naar webwinkels en van toenemende schaalvergroting, is ook in Dokkum waarneembaar.

Uit de wijde omgeving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit de wijde omgeving naar Dokkum komen om te winkelen. Met69.000 m2winkeloppervlak en 189 verkooppunten heeft de stad een groot koopcentrum dat vergelijkbaar is met kernen van 20.000 tot 30.000 inwoners. Ter vergelijking: Dokkum telt ongeveer 13.000 inwoners. Er staan in totaal 22 winkels leeg, waarvan20 inhet centrum. De afgelopen zeven jaar is het winkelbestand in Dokkum nog gegroeid, zowel in de binnenstad als op de zogenaamde PDV-locatie Zuiderschans aan de rand van de stad. Verder is een conclusie dat de ontgroening en vergrijzing toeslaat hetgeen invloed heeft op de omzet in de winkels.

‘Concurrentie internet’

Bezoekers waarderen het centrum en het complete winkelaanbod. Een sterk punt van Dokkum is de gezellige uitstraling van de historische binnenstad. “Daar hebben we goud mee in handen”, aldus Waanders. “Een taak voor de gemeente is dan ook om de stad goed te onderhouden.” Volgens de burgemeester zijn de ondernemers straks aan zet om aan de slag te gaan met de conclusies uit het onderzoek. “Er liggen kansen op onder andere het gebied van toerisme. Maar ze moeten ook nadenken hoe ze omgaan met de concurrentie van internet. Wat voor visie heeft de Dokkumer detailhandel voor de toekomst? Samen met de ondernemers wil de gemeente de schouders onder Dokkum zetten.”

Brede discussie

De gemeente heeft het proces en de uitkomsten van het onderzoek verschillende malen besproken met detailhandelsvereniging Club65 en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Burgemeester en wethouders komen nog niet met aanbevelingen naar aanleiding van het rapport. Het koopstromenonderzoek wordt eerst op 16 mei gepresenteerd aan de raadscommissie Middelen en Algemene Zaken. Olaf Busch, adviseur van het HBD, zal vervolgens ingaan op de mogelijkheden om verbeterpunten te formuleren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarna zal het rapport, met daarin verwerkt aanbevelingen, adviezen en het nieuwe parkeerbeleid, in juni worden gepresenteerd aan de Dokkumer winkeliers. Na deze brede discussie zal de gemeenteraad in het najaar de definitieve aanbevelingen behandelen. Uiteindelijk zullen alle verschillende belanghebbende partijen, waaronder ook de vastgoedeigenaren, maatregelen moeten nemen voor een toekomstig sterke binnenstad.

Geef een reactie