Dantumadiel zet in op duurzaamheid

DAMWALD – Op 24 april jl. heeft de gemeenteraad van Dantumadiel de duurzaamheidsvisie vastgesteld. In deze visie staat dat in elk onderdeel van het gemeentelijk beleid duurzaamheid als randvoorwaarde wordt meegenomen. In de visie staat ook per thema de wijze waarop dit moet gebeuren en benoemt ruim 20 concrete actiepunten voor de komende jaren. Deze visie sluit aan bij de raadsvisie waarin de gemeenteraad had aangegeven een duurzame samenleving na te streven.

De gemeente Dantumadiel wil bijvoorbeeld inzetten op duurzaamheid bij (her)inrichting door in bestemmingsplannen duurzame maatregelen op te nemen zoals subsidie op energiezuinige woningen en de keuze voor LED-verlichting in nieuwe plannen. Ten aanzien van duurzame energie stimuleert de gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het opwekken van energie uit hout.

De volledige duurzaamheidsvisie is te raadplegen via de website van de gemeente www.dantumadiel.eu   onder pagina ‘wonen, verkeer en veiligheid/duurzaamheid’.

Geef een reactie