Commissie: burgerinitiatief BetterAs terecht niet geagendeerd

REGIO – Provinciale Staten (PS) van Fryslân hebben in mei 2012 terecht besloten het burgerinitiatief van de Stichting BetterAs niet te agenderen. Met dit advies komt de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften en klachten van de provincie Fryslân (hierna genoemd bezwarencommissie). De Stichting BetterAs heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van PS om het burgerinitiatief van BetterAs ongeldig te verklaren en niet te agenderen omdat het niet aan de verordening Burgerinitiatief van de provincie Fryslân zou voldoen. Met het burgerinitiatief wil de stichting bereiken dat Provinciale Staten opnieuw kijken naar het besluit dat ze genomen hebben om De Centrale As aan te leggen. Al zijn niet alle bezwaren van de Stichting ongegrond verklaard, na een hoorzitting komt de bezwarencommissie tot de conclusie dat PS  terecht hebben besloten om het burgerinitiatief niet op de agenda van PS te plaatsen. De commissie adviseert PS wel de verordening Burgerinitiatief nog eens goed tegen het licht te houden. 

Het advies van de bezwarencommissie wordt voorgelegd aan PS. Er wordt naar gestreefd  om de beslissing op bezwaar zo snel mogelijk aan de orde te hebben in een vergadering van Provinciale Staten.

BetterAs

Provinciale Staten hebben eerder ingestemd met de aanleg van De Centrale As als vierbaansweg tussen Dokkum en Nijega. De ondertekenaars van het initiatief willen een versoberde aanleg van de weg en hebben daarvoor een eigen voorstel gemaakt.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners van Fryslân ervoor zorgen dat een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten komt. Er zijn minimaal 1500 handtekeningen voor nodig van kiesgerechtigde inwoners van Fryslân van 16 jaar en ouder. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Burgerinitiatief van de provincie Fryslân. PS hebben na indiening van het burgerinitiatief door de Stichting BetterAs een onafhankelijk extern juridisch bureau gevraagd om het burgerinitiatief te toetsen aan de verordening Burgerinitiatief.

Geef een reactie