Asbest van staldak, zonnepanelen erop

EASTERMAR РDe asbestplaten op de ligboxenstal van melkveehouder Jurjen de Jong uit Eastermar zijn onlangs verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe golfplaten bevestigd met daarop 90 zonnepanelen. De Jong is de eerste deelnemer aan het project Skjin en Enerzjy Neutraal, een initiatief van de vereniging Noardlike Fryske W̢lden (NFW). Maandagochtend 18 juni namen staatssecretaris Atsma, gedeputeerde Konst en wethouder Rijpstra de panelen symbolisch in gebruik.

“Wij kunnen onze leden één totaalpakket aanbieden. Asbest saneren, dakrenovatie, een geschikt zonnesysteem laten plaatsen en een gunstige, bijpassende financiering”, zegt vice-voorzitter Gjalt Benedictus van de NFW, een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân met ruim duizend leden. “Zo maken we het voor de boeren in onze regio aantrekkelijk mee te doen aan het project Skjin en Enerzjy Neutraal.” 80% van de agrarische gebouwen heeft asbest op het dak. De overheid wil dat alle gevaarlijke asbestdakbedekking in 2024 is verdwenen. Tegelijk speelt een groeiende behoefte aan energie bij boeren, stijgen de prijzen hiervan juist en zijn daken aan onderhoud toe. Ook wil de vereniging een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Zo ontstond bij de NFW het idee asbestsanering te koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen, om op die manier de investering van de dakrenovatie geheel of gedeeltelijk terug te verdienen.

De NFW werkt in het project samen met Hollema Bouw voor de dakrenovatie, the Sun Factory/Hoekstra Suwâld voor de levering van zonnepanelen en installatietechniek en de Rabobanken Burgum-De Lauwers, Drachten en Noord Oost Friesland voor de financiering. Vanuit het project is het eerste bedrijf nu opgeleverd. Melkveehouder De Jong is blij met het eindresultaat. Om dit eerste succes te vieren, waren staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân en wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel bereid om een symbolische handeling op het bedrijf te verrichten. De drie politici benadrukten het belang van de asbestsanering en de investering in duurzame energie. Ook complimenteerden ze de initiatiefnemers van het project Skjin en Enerzjy Neutraal, dat het voor boeren gemakkelijk maakt de investeringen te doen.

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren fors gedaald. Ook is het rendement sterk verbeterd, waardoor het voor agrariërs met grote dakoppervlakten aantrekkelijker is om over te schakelen op zonne-energie. Wat ook speelt is dat er nu gesaldeerd kan worden. Dit betekent dat als de agrariërs meer zonne-energie opwekken dan ze verbruiken, ze dat later kunnen verrekenen als ze meer stroom nodig hebben dan de panelen leveren. Afgelopen zomer is bij enkele leden van de NFW een pilotproject gestart. Daarbij is vooral gekeken naar rendement, fiscaliteit en de uitvoer van werkzaamheden. Benedictus: “Geen boer is gelijk, dus moeten we maatwerk leveren. Het hangt ook af van de ruimte die ze hebben om af te kunnen schrijven.” Het project is gestart in de gemeente Tytsjerksteradiel, waarna ook leden in Achtkarspelen en Dantumadiel actief zijn benaderd. De gemeenten Kollumerland c.a. en Smallingerland volgen nog. Zo’n 700 agrarische leden komen in aanmerking voor het project.

Geef een reactie