Algemene vergadering Fries Jeugd Parlement een succes.

LEEUWARDEN – Vandaag is in het Provinciehuis Friesland te Leeuwarden de algemene vergadering van het Friese Jeugd Parlement. Leerlingen van 9 scholen uit de provincie Friesland vergaderen en debatteren vandaag intensief over de voorstellen die in drie dagen  zijn opgesteld met de garantie dat het inderdaad gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld met de hulp van sponsoren, gedupeerden van de provincie Friesland en verschillende fracties (FNP, PVDA, CDA, D66 en VVD)  Vandaag word besloten welke voorstellen die door de verschillende commissies zijn bedacht worden aangenomen.

De voorstellen die zijn aangenomen zullen met behulp van de Provinciale Staten en de fracties worden uitgevoerd in de komende jaren. Het zijn grote plannen. De plannen van Verkeer en Vervoer, Zorg en Welzijn, Mileu, Natuur en Landschap, Economie en Recreatie en Toerisme zijn aangenomen. In de komende jaren zullen er watersportevenementen georganiseerd worden in Heeg door Economie en Recreatie en Toerisme. Er zal een app komen die mensen inlicht over welke vertraging ze kunnen verwachten bij reizen met het openbaar vervoer door de commissie van Verkeer en Vervoer. Seksueel misbruikt zal worden aangepakt door middel van extra voorlichtingen op scholen door de commissie van Zorg en Welzijn. Verder zullen er drie pilots worden opgestart in de duurzame wijk van Leeuwarden waar een bassin onder de huizen zal worden geplaatst zodat er duurzamer met drinkwater zal worden omgegaan. Al met al dus plannen die de provincie Friesland op een positieve manier zullen gaan verbeteren. Ook waren er vandaag leden van de tweede kamer aanwezig die zelf ooit zijn begonnen in het Fries Jeugd Parlement. Er zit dus zeker toekomst in het Fries Jeugd Parlement en vooral in de Friese jongeren. Het was een geslaagde dag.

Geef een reactie