Zonnepanelen die meer energie leveren

FRYSLÂN – Met het project Flex Sun Power gaan flexibele zonnepanelen meer energie opleveren. Althans dat is het doel. Ook worden de panelen geschikt gemaakt voor allerlei toepassingen. Nieuwe technieken moeten daarbij helpen. Het bedrijf MG Electronics uit Leeuwarden heeft ideeën hoe je dat kunt doen. Het bedrijf heeft daar subsidie voor gekregen.

De markt vraagt naar flexibele zonnepanelen die een hoog rendement hebben. De huidige flexibele panelen kennen nog geen hoog rendement. De aanvrager wil op dit snijvlak een rol van betekenis spelen. Daarvoor moet het panel dunner, weersbestendiger en sterker zijn. Ze maken zonnepanelen die vooral geschikt zijn voor boten en auto’s. Voor de ontwikkeling van deze zonnepaneel heeft MG Electronics een subsidie aangevraagd.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie toegekend van € 131.460. Het geld komt uit Fryslân Fernijt III. Die subsidiepot bestaat uit bijdragen van de Europese Unie, het ministerie van EL&I, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincie Fryslân. Een deskundigenpanel adviseert het college over de toekenning van bedragen. Flex Sun Power levert een bijdrage aan de Friese doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Maar ook de ambities voor elektrisch varen en rijden.

Geef een reactie