Zestig Friezen bezoeken Nieuw-Zeeland

FRYSLÂN/MELBOURNE – Een delegatie van ruim 60 Friezen bezoekt van 10 tot en met 13 februari Nieuw-Zeeland. De groep is daar voor een cultureel-economische uitwisseling. Gedeputeerde Sjoerd Galema (economie) treedt op als leider van de delegatie, die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van scheepswerf Bijlsma, de Dokkumer Vlaggen Centrale en het Friesch Paardenstamboek. Ook Tsjêbbe Hettinga en Anneke Douma reizen mee.

De Friese delegatie is aanwezig op uitnodiging van een aantal actieve Friezen in Nieuw-Zeeland. Fryslân Ferbynt heeft het initiatief genomen de jaarlijkse Friezenreünie in Nieuw-Zeeland uit te breiden met een economisch en cultureel programma. Fryslân Ferbynt wil zo het wereldwijde netwerk uitbouwen voor iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân.

Het idee om Friezen om utens meer in te zetten, is geopperd tijdens de Fryske Fiersichten. Bij die inventarisatie konden inwoners van de provincie aangeven hoe het Fryslân van 2030 eruit kan zien. ‘Maak meer gebruik van de Friezen die over de hele wereld zijn verspreid’, was één van de ideeën.

Nieuw-Zeeland kent meer dan 11.000 inwoners met een Friese achtergrond. Op uitnodiging van een aantal van hen zal Fryslân Ferbynt tijdens het werkbezoek aandacht vragen voor het grote Friese evenementenprogramma in juli 2012, dat in Fryslân plaatsvindt. Het werkbezoek is bedoeld om een culturele en economische uitwisseling op gang te brengen en Friese ‘ambassadeurs’ te werven. Deze ambassadeurs kunnen Friese bedrijven en particulieren ondersteunen om activiteiten te ontplooien in Nieuw-Zeeland.

Tijdens het werkbezoek is er apart aandacht voor de economie, met onder andere de businessday ‘Made in Fryslân – New Zealand’. Op deze dag zijn er tal van sprekers en presentaties, met gelegenheid tot matchmaking. Ook zijn er sportieve en culturele activiteiten om het product Fryslân te exporteren.

Vanuit Nederland Nieuw-Zeeland en Fryslân hebben met elkaar gemeen dat de agrarische sector en watertechnologie er belangrijk zijn. ‘Op beide terreinen kunnen we van elkaar leren, verwacht ik. Misschien dat er ook samenwerkingsverbanden en concrete handel uit voortkomen,’ zegt Galema. ‘Samen Fryslân op de kaart zetten, dat is ons voornaamste uitgangspunt.’

Geef een reactie