Woonbond blij met afschieten kabinetsplannen huurbeleid

DEN HAAG, 18 mei 2011 – Volgens berichten in de media is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor de huurplannen van het kabinet. De Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor huurders, heeft daar met blijheid kennis van genomen. Vanmiddag wordt een voorstel in de Tweede Kamer besproken om de maximale huren in heel Nederland met 123 euro per maand te verhogen. Deze maatregel zou leiden tot hogere huren, het volledig stokken van de doorstroming op de woningmarkt en aantasting van de betaalbaarheid.

Gisteravond melde het NOS-journaal dat het CDA tegen de plannen is en vanochtend deelde de PVV mee het kabinetsvoorstel niet te steunen. Ook de voltallige oppositie is tegen het voorstel om 25 extra woningwaarderingspunten voor elke woning te geven. Dat betekent dat de uitkomst van de kamerbehandeling vanmiddag niet anders kan zijn dan een afwijzing van het kabinetsvoorstel.

De afwijzing van het kabinetsvoorstel geeft de mogelijkheid om na te denken over sociale en intelligente hervormingen om de huurmarkt beter te laten functioneren. De Woonbond heeft al uitgewerkte ideeën om binnen een gematigd huurbeleid meer differentiatie aan te brengen in de jaarlijkse huurstijging (huursombenadering). Daarnaast is het volgens de Woonbond mogelijk om binnen het woningwaarderingstelsel verbeteringen aan te brengen, zonder dat dit leidt tot een huurexplosie.

De voor aanstaande vrijdag door de Woonbond geplande actievergadering in Utrecht gaat overigens wel door, omdat er in het regeerakkoord nog veel meer plannen staan die zeer bedreigend zijn voor huurders.

Geef een reactie