Voorbereidingen GERRIT BENNER prijs 2011 gestart

FRYSLÂN – Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de juryleden voor de GERRIT BENNER prijs 2011 benoemd. Keunstwurk en het Fries Museum adviseerden hierover.

De GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst in Fryslân wordt in 2011 voor de vierde maal uitgereikt. Met de prijs hoopt de provincie Fryslân beeldend kunstenaars die in Fryslân wonen en werken te stimuleren. Ook hoopt zij de belangstelling voor beeldende kunst bij een breed publiek te vergroten. De GERRIT BENNER prijs is een tweejaarlijkse prijs. De prijs wordt uitgereikt voor een heel oeuvre of voor een belangrijke ontwikkeling in het werk van een kunstenaar in twee voorgaande jaren. De GERRIT BENNER prijs werd eerder gewonnen door B.C. Epker, Louis G. Le Roy en Zoltin Peeter.

In 2011 wordt de prijs toegekend voor het hele oeuvre van een kunstenaar. De jury dient in het najaar van 2011 op eigen initiatief een voordracht in bij het college van GS.

De juryleden zijn:

  • Pietje Tegenbosch (Amsterdam), kunstcritica, kunsthistorica en tentoonstellingsmaker. Tegenbosch is voorzitter van de jury GERRIT BENNER prijs 2011;
  • Jelle Bouwhuis (Amsterdam), kunsthistoricus, curator Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en freelance publicist;
  • Xander Karskens (Haarlem), kunsthistoricus, conservator moderne en hedendaagse kunst van De Hallen in Haarlem;
  • Tryntsje Nauta (Amsterdam), beeldend kunstenaar/fotograaf;
  • Han Steenbruggen (Heerenveen), directeur-conservator Museum Belvédère in Oranjewoud.

Geef een reactie