Subsidie voor advies energiebesparing

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil energiebesparende maatregelen in bestaande woningen stimuleren. Het college heeft daarom de tijdelijke subsidieregeling ‘Maatwerkadvies bestaande woningen’ vastgesteld. Eigenaren van woningen in de gemeente Dongeradeel kunnen door deze regeling subsidie aanvragen voor het opstellen van een maatwerkadvies. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat het advies door een erkend adviseur wordt opgesteld. Met deze regeling wil Dongeradeel de energieprestatie van woningen in de gemeente verbeteren. 

De subsidieverordening is geldig van 1 juli 2011 tot 31 december 2012. Per eigenaar is er 100 euro subsidie beschikbaar. De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt. Naast de subsidieregeling van de gemeente stellen ook het Rijk en de provincie subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan woningen. De Rijkspremie Meer Met Minder biedt een maximale subsidie van € 750,- voor maatregelen die op basis van een maatwerkadvies worden uitgevoerd en die leiden tot een verbetering van het Energie-Index. De subsidieregeling Meer Met Minder van de provincie biedt een maximale subsidie van €1000,- voor energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van het Energie-Index. Meer informatie over deze regelingen is verkrijgbaar via de Meer Met Minder Klantenservice: 0800 2345432 of via http://www.meermetminder.nl/54/energie-besparen-met-mmm/subsidies-en-financiering.html

Geef een reactie