Stichting Skalsumer Natuurbeheer wint Sulveren Skries 2009

FRYSLÂN – Stichting Skalsumer Natuurbeheer is de winnaar van de Sulveren Skries 2009. De stichting krijgt de prijs voor haar voorbeeldfunctie in het weidevogelbeheer. Met excursies, lezingen, symposia en onderzoek brengt zij het weidevogelbeheer en biotoopherstel onder de aandacht. De jury beloonde dit met een zilveren lepel en € 2.500,-.

Juryvoorzitter Konst: ‘Dit is it ferhaal fan hoe je as foaroprinner yn it greidefûgelbehear foar de twadde kear de Sulveren Skries krije kinne! It is it konsept fan Hessel Agema (Koe en Natuur) dat de Sulveren Skries 2007 wûn hat. It is sterk útwurke, ferbettere en ferstevige en hat in stiftingsfoarm krigen. Mei gearwurkingen fan it Wetterskip, Fûgelbeskerming Nederlân, Wageningen Universiteit en ek prof. Theunis Piersma’.

In 2009 heeft de stichting de nieuwe plas dras met eilandjes de Skalsumer Sompe gemaakt. Ook lanceerde zij www.skalsumernatuurbeheer.nl . De stichting zorgde voor een toename in de biodiversiteit in het gebied.

Gedeelde tweede prijs

Er is dit jaar geen derde prijs. Wel zijn er twee tweede prijzen. Voor de Vogelwacht Nieuwehorne/Agrarische Natuurvereniging De Tjongervallei en voor Tjitze Postma uit Nijeholtwolde. Zij krijgen beide € 750,-.

Jury

De jury bestaat uit gedeputeerde Hans Konst, Henk de Vries (It Fryske Gea), Evardus Togtema (BoerenNatuur) en Cees Terwisscha Рvan Scheltinga (Landschapsbeheer Frysl̢n, winnaar 2008).

Sulveren Skries

De Sulveren Skries is een stimuleringsprijs van de provincie. Voor het beste werk op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in Fryslân.

Geef een reactie