STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING VOOR DOKKUM-WEST

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil een stedenbouwkundige verkenning voor de westkant van Dokkum uit laten voeren. De gemeente wil hiermee meer inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn voor een ruimtelijke invulling van het gebied ten westen van de Woudhorne tussen de Woudvaart en de Dokkumer Ee en het gebied ten noorden van de Birdaarderstraatweg. Dit inzicht is van belang voor vier lopende projecten. De kosten voor het onderzoek bedragen 15.000,- euro.

De stedenbouwkundige verkenning is onder andere nodig voor de aanleg van een vaarverbinding tussen de Woudvaart en de Dokkumer Ee. De bedoeling is dat deze wordt aangelegd nadat de exploitatie van de derde fase van de Trije Terpen volledig is afgerond, naar verwachting is dit na 2020. Omdat er wel veel vraag is naar watergebonden woningen kan de verkoop van kavels aan het water uit fase 3 in de Trije Terpen vergroot worden, als de vaarverbinding eerder gerealiseerd zou kunnen worden.

Bij de bergingsvijver Hoedemakerspolder onderzoekt men wat de mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van het gemaal naar de Birdaarderstraatweg aan de westzijde van de Woudhorne. Om de afwatering van het nieuwe gemaal te regelen, moet er een watergang gegraven worden van de Birdaarderstraatweg naar de Dokkumer Ee. Dit afwateringskanaal moet onderdeel worden van de vaarverbinding tussen de Woudvaart en de Dokkumer Ee. Om te komen tot een juiste positionering van het kanaal is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Bij de ontwikkeling van de Trije Terpen zou een tweede ontsluiting richting de Birdaarderstraatweg komen. Op welke wijze en via welk tracé is niet onderzocht. Aangezien dit project samenhangt met de Westelijke Rondweg is onderzoek naar de gevolgen en relaties op dit moment gewenst. Tot slot zijn kortgeleden de plannen rond watersportstad Dokkum vastgesteld. Ook voor dit plan is inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de westkant van Dokkum van belang.

Verbinding Woudvaart Dokkumer Ee 

Geef een reactie