Start eerste pilot van het project ‘Kind in Fryslân’

FRYSLÂN – Het kind centraal, tijdige en juiste hulp en continuïteit in de begeleiding. Dat is het doel van het project ‘Kind in Fryslân’. Op 26 mei is door gedeputeerde Schokker officieel de uitvoeringsfase van het project ‘Kind in Fryslân’ ingeluid.

Om de ernst van de problematiek in te schatten, is het belangrijk dat er snel een goede, volledige diagnose komt. Zo kan snel, de meest adequate zorg worden verleend. Ook is goede afstemming tussen de eerste lijn (Centrum voor Jeugd en gezin en andere (welzijns)werkers) en tweede lijn (gespecialiseerde zorg) noodzakelijk.

Startsein 1e pilot

In de pilot in Heechterp/ Schieringen staat de wijk/CJG als vindplaats centraal. Doel van de pilot is in de eerste plaats het ontwikkelen van een onafhankelijk diagnostisch kader. Hierbij krijgt de 1e lijn advies over de gewenste zorgbehandeling en keuzemogelijkheden. In de tweede plaats gaat het om het versterken van de eigen regie van ouders/kind. Dit wordt zo nodig ondersteunt door trajectbegeleiding.

De werkwijze die in de gemeente Leeuwarden met het frontlijnteam is ontwikkeld, past bij de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Ook past deze bij de verschuivingen naar de 1e lijn. Dit is daarom een prachtige proeftuin voor het huidige project.

Tijdens de bijeenkomst op 26 mei, waar betrokken partners aanwezig zijn, is het startsein gegeven van de pilot in de wijk Heechterp/Schieringen

Geef een reactie