Sport project op de Wingerd te Damwâld

Wethouder Roelof Bos is enthousiast over Club W Extra

DAMWÂLD – De afgelopen weken hebben leerlingen van de Wingerd te Damwâld extra sportlessen gevolgd. De sportlessen werden aangeboden in het kader van het sportstimuleringsproject: Club W (ingerd) Extra. Dit project is erop gericht om leerlingen uit het speciaal onderwijs te stimuleren om meer sportactiviteiten te ondernemen.

Het initiatief van dit project komt van Meindert Bouma, een student aan de ALO te Groningen. In samenwerking met de Wingerd en de gemeente Dantumadiel is het project uitgevoerd. Het doel van het project is om zoveel mogelijk leerlingen buiten schooltijd aan het sporten te krijgen bij een sportvereniging of via een organisatie. Tien weken lang hebben de leerlingen een uur extra gesport op de vrijdagmiddag. In dat uur extra konden ze kennis maken met allerlei verschillende sporten.

Na deze 10 weken sporten is er via Club W Extra contact gezocht met ouders/verzorgers en met de regionale sportverenigingen. Vervolgens is er in overleg met de ouders/verzorgers gezocht naar een geschikte sport en sportclub. De reacties zijn van alle kanten erg positief en de eerste leerlingen zijn al gaan sporten bij een sportvereniging!

Geef een reactie