Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân presenteert onderzoek naar inhuur van derden in Dongeradeel.

DOKKUM РRekenkamercommissie Noordoost Frysl̢n heeft onderzoek gedaan naar het inhuren van derden door de Gemeente Dongeradeel. Dinsdagavond 13 september zal de Rekenkamercommissie de resultaten van het onderzoek presenteren aan de leden van de gemeenteraad. De bijeenkomst is openbaar.

Inhuren van derden is een gebruikelijke oplossing wanneer eigen personeel tijdelijk wegvalt (verlof, ziekte), bij piekdrukte of als het gaat om specialistische kennis die de gemeente niet zelf in huis heeft. In het onderzoek is o.a. gekeken naar de omvang van het verschijnsel. Uitgedrukt als percentage van de loonsom gaat het in Dongeradeel om 10 à 11 procent. Dat is relatief weinig in vergelijking met sommige andere gemeenten (waar percentages tot een kwart van de loonsom worden gevonden). Uit het onderzoek blijkt tevens dat de gemeente de nodige maatregelen neemt om niet te duur uit te zijn als inhuur aan de orde is. Tekortkomingen betroffen met name de administratieve verwerking van inhuur (dossiervorming e.d.).

De presentatie van het rapport zal beginnen om 19.30 uur. De voorzitter van de commissie, dhr. E. Martens, zal de resultaten van het onderzoek samenvatten. Vervolgens is er gelegenheid voor de leden van de raad om vragen te stellen. De politieke discussie naar aanleiding van het rapport is niet met de commissie, maar zal tezijnertijd in een reguliere raadsvergadering plaatsvinden.

Na de presentatie aan de raad is er gelegenheid voor de pers om de voorzitter van de commissie vragen te stellen.

Plaats: Gemeentehuis Dongeradeel, Suupmarkt Dokkum

Tijdstip: 13 september 2011, 19.30 uur

Algemene info:

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân vervult de rekenkamerfunctie t.b.v. de raden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Doorgaans wordt jaarlijks één onderzoek per gemeente uitgevoerd. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de webpagina’s van de commissie op de sites van de deelnemende gemeenten.

Verdere informatie kan worden verkregen bij de secretaris van de commissie, dhr. P.J.A. Praat, tel. 0511-548228.

Geef een reactie