Qbuzz bussen krijgen camera’s

FRYSLÂN – Eind januari krijgen alle Q-buzz bussen camera’s. Deze camera’s moeten de sociale veiligheid vergroten. Een groot deel van de bussen krijgt zelfs drie camera’s. De camera’s staan gericht op passagiers en houden zicht op vernielingen en ongewenst gedrag. Reizigers voelen zich vaak veiliger als er cameratoezicht is. Ook blijkt dat als er opgenomen beelden zijn van ongewenst gedrag de daders vaak sneller bekennen.

Gedeputeerde Piet Adema:” ik ben blij dat Q-buzz hier serieus werk van maakt. Gelukkig hebben we niet zoveel vernielingen of ongewenst gedrag in bus en trein in Fryslân. Maar we willen er helemaal geen. Wij willen zorgen dat het openbaar vervoer aantrekkelijk voor iedereen is. Veiligheid is dan erg belangrijk. Daarom maken wij hier € 55.000,- voor vrij.” De proef met de extra camera’s wordt na een jaar geëvalueerd.

Onderzoeksbureau MuConsult heeft al onderzoek gedaan als er geen camera’s in de bussen hangen. Als de camera’s er hangen wordt het onderzoek opnieuw gehouden. Om zo de effecten te bepalen. In het onderzoek wordt ook gevraagd naar wat klanten belangrijk vinden om het gevoel van veiligheid verder te verbeteren.

Beleving sociale veiligheid
Of reizen de bus sociaal veilig is, is voor iedereen anders. Het onderzoek houdt hier rekening mee. Belangrijke kenmerken voor sociale veiligheidsbeleving zijn geslacht, leeftijdsklasse, frequentie, tijdstip van busgebruik en ervaring met vernielingen en ongewenst gedrag. Over het algemeen beoordelen vrouwen, ouderen, niet-frequente busreizigers, avondreizigers en mensen die (recent) vernielingen en/of ongewenst gedrag hebben meegemaakt de sociale veiligheid lager dan gemiddeld.

Meer informatie over de camera’s in de bussen van Qbuzz is te vinden op www.qbuzz.nl

Geef een reactie