Provincie zeilt scherp aan de wind in uitvoering ambities

FRYSLAN – De Fryske Mienskip kan ook de komende jaren rekenen op steun van de provincie. Er wordt voor € 105 miljoen geïnvesteerd. Dat staat in ‘Koersvast, met nieuw realisme’ Daarin geeft het college van Gedeputeerde Staten aan hoe het coalitieakkoord wordt uitgevoerd, dat Provinciale Staten op 20 april vaststelde.

Van de 100 miljoen heeft het College in ‘Koersvast’ er 78 ingevuld. De rest is bedoeld voor kansen en tegenvallers de komende vier jaar. In ‘Koersvast’ wordt duidelijk dat er andere tijden zijn aangebroken. ‘We moeten een stapje terug doen’, schrijft het college. De provincie krijgt minder geld van het Rijk via het provinciefonds. Bovendien draagt het Rijk taken over maar doet daar minder geld bij, zoals bij de aankoop voor natuur.

Toch betekent dit niet dat de provincie op alle terreinen een tandje lager schakelt. Zo moet Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijven. ‘Wij blijven onverminderd optimistisch over de kwaliteit van leven in onze provincie’, zegt het college, dat blijft investeren in leefbaarheid op het platteland.

De provincie gaat voortaan financieel scherper aan de wind zeilen. Het verlaagt de vrije reserve en ruilt oud beleid in voor nieuw. Daarnaast krijgen alle instellingen met een structurele subsidie een efficiencykorting van 5 procent opgelegd en levert de eigen provinciale organisatie geld in, oplopend tot € 2,5 miljoen per jaar in 2016. In totaal bezuinigt de provincie 18,5 miljoen per jaar.

Het geld dat door zo vrijkomt, gebruikt het college om een aantal tijdelijke subsidies en programma’s voortaan structureel in de begroting op te nemen. ‘Daarmee krijgen we een solide en evenwichtige begroting en kunnen we organisaties meer zekerheid en continuïteit  bieden’, geeft Jannewietske de Vries, gedeputeerde Financiën aan.

De provincie is er trots op om 105 miljoen te investeren in deze tijden. De Vries namens het college: ‘Met dit geld geven we nieuwe energie aan Fryslan.

Geef een reactie