Provincie wil Friezen horen over toekomst platteland

FRYSLÂN – De provincie Fryslân wil graag van de bewoners van het Friese platteland horen wat zij vinden van het nieuwe plattelandsbeleid en van het werken met Streekagenda’s. Op vier avonden kunnen inwoners en organisaties hun mening laten weten.

Provinciale Staten hebben het nieuwe plattelandsbeleid in de concept Aginda Leefber Plattelân vastgesteld op 19 januari. Gedeputeerde Staten hebben in het Coalitieakkoord opgenomen voorstander te zijn van het werken met Streekagenda’s. Nu zijn de Friezen zelf aan de beurt. De bijeenkomsten per streek zijn op:

• Noordwest: 6 juni in dorpshuis Troch Ienriedigens, Bornialeane 1 in Weidum

• Noordoost: 7 juni in MFC De Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageast

• Zuidoost: 14 juni in MFC De Kompenije, Ericalaan 24 in Jubbega

• Zuidwest 20 juni in MFC De Mande, Tramstrjitte 2a in Nijland

De avonden beginnen om 19.30 uur. Aanmelden kan via m.julianus@fryslan.nl . Ook organisaties en bewoners van de Waddeneilanden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich het best aanmelden voor de bijeenkomsten in Noordwest of Noordoost Fryslân.

Belangstellenden kunnen in de maand juni 2011 ook reageren via www.fryslan.nl/mijnplatteland of twitter #mijnplatteland . Schriftelijk aan het college van Gedeputeerde Staten kan ook.

Reacties op de Aginda Leefber Plattelân komen in een reactienota. Zij kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in die Aginda. Provinciale Staten nemen begin 2012 een definitief besluit over het werken met Streekagenda’s. De provincie neemt de reacties op het Streekagenda-concept mee in dat besluit.

Meer informatie: www.fryslan.nl/mijnplatteland .

Geef een reactie