Provincie en CJIB gaan intensiever samenwerken

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat voortaan overtredingen zelf aanleveren bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voorheen deed de politie dit. Gedeputeerde Sietske Poepjes:“ in de vorm van een samenwerkingspilot besteden we onze dwangsommen uit aan het CJIB. Zij zijn goed in staat om voor ons de incassozaken te doen. “

De provincie houdt toezicht op een aantal grotere bedrijven in de provincie. Als zij zich niet houden aan milieuregels kan de provincie een dwangsom opleggen. “Dat doen we liever niet, maar als bedrijven zich misdragen, pakken wij ze aan”: zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Geef een reactie