Proef verlaging maximumsnelheid Jutrijp

JUTRIJP – Vanaf half juni gaat de maximumsnelheid in Jutrijp omlaag van 70 km/uur naar 50 km/uur. Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts heeft dit verzoek bij de provincie ingediend. Dorpsbelang wil hiermee de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Jutrijp verbeteren. In overleg met politie en gemeente heeft de provincie besloten om de snelheid te verlagen. Na twee jaar wordt een evaluatie gehouden. Die evaluatie moet uitwijzen welk effect de snelheidsverlaging heeft op het verkeersgedrag van de weggebruikers.

In 2008 is de bebouwde kom van Hommerts opnieuw ingericht. Vanwege het dorpse karakter van Hommerts is toen gekozen voor een snelheidsverlaging tot 50 km/uur. In tweelingdorp Jutrijp stelt de provincie bij wijze van proef ook een snelheidsverlaging in tot 50 km/uur. Om deze snelheid ook geloofwaardig te maken, wordt de provinciale weg in Jutrijp nu aan een zijde versmald. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, mag het verkeer in beide dorpen maximaal 50 km/uur rijden.

Tellingen

De provincie doet elk halfjaar tellingen om de snelheid en de verkeersaantallen te meten. In juni 2013 zijn alle uitkomsten bekend. Dan gaat de provincie samen met dorpsbelang en politie kijken of de inrichting past bij de gewenste snelheid. Dit kan mogelijk nog tot aanpassingen leiden.

Geef een reactie