Proef verkeersmaatregel Klaarkampsterwei – Burdaarderstrjitwei opgeschort.

BURDAARD – Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel heeft besloten de proef met de ‘knip’ in de Burdaarderstrjitwei op te schorten. Aanleiding voor de proef was het vele sluipverkeer en het te hard rijden op de Klaarkampsterwei en de Burdaarderstrjitwei.

Metingen wijzen uit dat de gemiddelde snelheid 86 km/u is, waar 60 is toegestaan. Er zijn zelfs uitschieters van ver boven de 100 km/u vastgesteld.

Na intensief overleg met politie en Veilig Verkeer Nederland is tot het nemen van de proef besloten: een knip in de weg waardoor het verkeer ongeveer 1 km zou moeten omrijden over de Alde Trekwei, met als doel om het verkeer op deze sluiproute te ontmoedigen en de snelheid te remmen.

Het plan leverde veel opmerkingen van omwonenden op. Agrariërs moeten omrijden en men vreest gevaarlijke situaties op de Alde Trekwei

Maandag jl. heeft wethouder Bos overlegd met het bestuur van de vereniging voor dorpsbelang Rinsumageast/Sibrandahûs.

Het college heeft vastgesteld dat er voorshands geen draagvlak is voor deze proef, maar dat er wel begrip van de omwonenden is voor de noodzaak en de wil van het college om deze gevaarlijke situatie op te lossen.

Het college heeft daarom besloten de proef op te schorten en te kijken naar alternatieve mogelijkheden om het gestelde doel te bereiken. Deze zullen vóór invoering met omwonenden worden besproken. Het doel: minder verkeer en verlagen van de snelheid blijft daarbij voorop staan.

Geef een reactie