OV-chipkaart ook bij ouderen geaccepteerd

FRYSLAN – De informatiebijeenkomsten over de OV-chipkaart zijn een groot succes. Daarom heeft de provincie het aantal bijeenkomsten uitgebreid van 11 naar 24. Inmiddels zijn er 21 bijeenkomsten geweest. Ruim 4000 Friezen hebben de infotour bezocht. Half januari vinden de laatste voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

In de afgelopen 2 maanden trokken de voorlichtingsbijeenkomsten over het nieuwe vervoersbewijs veel bezoekers. “We zijn zeer tevreden met het resultaat van de Infotour. Allereerst vanwege de grote interesse, maar vooral vanwege de positieve reacties. We merken dat onze inwoners klaar zijn voor de OV-chipkaart. Ouderenorganisatie ANBO heeft ons laten weten dat de Friese ouderen de OV-chipkaart nu op vertrouwde wijze kunnen gebruiken. Een prachtig compliment”, aldus gedeputeerde Piet Adema.

Mede dankzij de sterke betrokkenheid van de ouderenbonden in Fryslân, kwamen vele senioren op de voorlichtingsbijeenkomsten af. Voor mensen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een infomiddag bij te wonen, is er nog een laatste mogelijkheid. Op 12, 13 en 18 januari vinden de laatste voorlichtingsbijeenkomsten plaats in Sneek, Leeuwarden en Drachten. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan op www.frieseovchipkaart.nl of via telefoonnummer 0900-2447249 (lokaal tarief).

Naar verwachting neemt Fryslân komend voorjaar afscheid van de strippenkaart. Dit gebeurt nadat ook in buurprovincies Groningen en Drenthe met de OV-chipkaart gereisd kan worden.

Geef een reactie