Opnieuw subsidie voor innovatie

FRYSLÂN – Er komt opnieuw een subsidiefonds voor bedrijven die nieuwe, innovatieve projecten willen beginnen. Het fonds, Fryslân Fernijt III getiteld, is bedoeld als aanjager van projecten met een relatief groot risico. Er zit € 4,2 miljoen in het fonds, dat speciaal bedoeld is voor experimenten binnen de thema’s water, duurzame energie, recreatie & toerisme en gezond ouder worden.

Woensdag 12 januari geeft gedeputeerde Galema (economie) op een symposium in Leeuwarden de officiële aftrap voor het innovatieprogramma Fryslân Fernijt III. Met dit programma geeft de provincie Fryslân een vervolg aan twee eerdere innovatieprogramma’s.

Het is nog te vroeg om de effecten van het eind 2010 geëindigde Fryslân Fernijt II vast te kunnen stellen. De projecten moeten eerst nog financieel worden afgerekend en beoordeeld. Al wel is duidelijk dat ondernemers de weg naar dit fonds goed wistent e vinden. Er werden 25 projecten gehonoreerd, waarvan 8 in de toeristische sector, 8 binnen watertechnologie en 9 die vallen binnen het thema duurzame energie.

Gedeputeerde Galema vindt het belangrijk dat de overheid subsidies beschikbaar stelt om innovatie in het Friese bedrijfsleven aan te jagen. ‘Dat past in onze ambitie om van Fryslân een kenniseconomie te maken. Er zijn inmiddels heel wat bedrijven en bedrijfjes ontstaan als spin-off van wat ooit begon met steun van Fryslân Fernijt. Het is een soort kraamkamer.’

Het eerste innovatieprogramma Fryslân Fernijt leverde 444 fte aan extra werkgelegenheid op. In 2004-2007 stelde de provincie Fryslân € 4,5 miljoen subsidie beschikbaar. Met dit subsidiebedrag werd indertijd voor € 26 miljoen aan investeringen uitgelokt. Galema: ‘Ik hoop dat we met dit programma weer zo’n mooi resultaat kunnen neerzetten.’

Geef een reactie