Opening De Wingerd

DAMWÂLD – Op woensdag 25 mei werd de school De Wingerd en kinderdagcentrum It Lytshûs in Damwâld officieel geopend door wethouder mevrouw Siepie Hylkema, een aantal leerlingen en ‘prinses Minima’.

De Wingerd had prinses Maxima uitgenodigd voor de opening, maar zij kon helaas niet komen. In plaats van prinses Maxima, kwam ‘prinses Minima’ samen met de wethouder en een aantal leerlingen de school openen door met een paal de hoofdingang te bestormen. Wethouder Hylkema was vol lof over de inzet van alle betrokkenen bij de totstandkoming van deze prachtige school. En het resultaat mag er zijn. Door diverse sprekers werd benadrukt dat de nieuwe school de leerlingen meer rust geeft door de ruime en transparante vormgeving van het gebouw.

De Wingerd is een christelijke school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf januari 2011 is het nieuwe gebouw in gebruik. Momenteel bezoeken ongeveer 212 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar uit regio Noord en Noordoost Friesland De Wingerd en werken er een honderdtal medewerkers. Op De Wingerd wordt ruim aandacht besteed aan de schoolse vakken, zoals rekenen, lezen, taal, schrijven en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt op onze school veel tijd besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de leerling.

Het kinderdagcentrum, it Lytshûs, is ook gehuisvest in de Wingerd. Kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking worden hier begeleid door Talant.

Geef een reactie