Noordoost Fryslân presenteert toekomstagenda

DOKKUM РHet Noordoosten van Frysl̢n ontwikkelt zich de komende jaren flink. Delen van de dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel krijgen een andere inrichting. Dokkum breidt aan de westzijde uit met onder andere een rondweg. Ook wordt het Stationsgebied in Buitenpost aangepakt en zijn er investeringen in Kollum als watersportdorp. De regio en provincie werken samen aan de introductie van breedband en afstemming van voorzieningen, zoals bibliotheken en zwembaden. Dit staat in de Agenda Netwerk Noordoost. Deze agenda is door de regio samen met de provincie Frysl̢n opgesteld. De regio bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. De partijen maken in 2011 afspraken over de uitvoering van de projecten.

“Dit is een voorbeeld van hoe wij in Fryslân samenwerken. Deze regio heeft veel te bieden en verdient dan ook een gezamenlijke aanpak”, zo zegt gebiedsgedeputeerde Piet Adema.

De Agenda Netwerk Noordoost is een vervolg op het Sociaal-Economisch Masterplan ‘Netwerk Noordoost – wonen en werken in netwerken’. Het plan is samen met het bedrijfsleven van opgesteld. De Sociaal- Economische Raad noemt het Masterplan een voorbeeld voor hoe regio’s met uitdagingen als krimp om kunnen gaan.

Op 7 februari 2011 lanceerde de Commissaris van de Koningin, de heer John Jorritsma, de promotiecampagne voor Noordoost Fryslân met een twitterbericht.  Noordoost Fryslân, echt mooi! De promotiecampagne maakt eveneens deel uit van de Agenda Netwerk Noordoost.

Geef een reactie