Nieuwe energie voor afspraken Fryslân en Rijk

FRYSLAN - De provincie wil de komende jaren de watertechnologiesector verder uitbouwen. Ook wil de provincie dat de landbouw zich verder kan ontwikkelen als energieleverancier. De plannen sluiten naadloos aan bij de ambities van het Rijk. Vandaar dat Fryslân vandaag in Den Haag de Tweede Kamer oproept deze ontwikkelingen ook de komende jaren samen met de provincie mogelijk te maken.

Met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven biedt de provincie vandaag in Den Haag een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Om het pleidooi extra kracht bij te zetten, is vanavond in Nieuwspoort in Den Haag een Friese avond.

Op die Fryske Jûn komen niet alleen vernieuwingen van de energiesector aan de orde. Ook is er aandacht voor het betaalbaar en bereikbaar houden van een kwalitatief betere gezondheidszorg. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van top- en breedtesport en ontwikkelingen in de cultuursector.

Geef een reactie