Nieuwe adjunct-griffier voor Provinciale Staten

FRYSLÂN – Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 juli mevrouw Jannie Plender- Graafstra benoemd tot adjunct-griffier. De adjunct-griffier vervangt de statengriffier, de heer Alwin Oortgiesen bij diens afwezigheid en is werkzaam bij de statengriffie, de ondersteunende afdeling van Provinciale Staten. Haar voorgangster, Geeske Kraak, vertrok in mei naar de ambtelijke organisatie voor een baan als afdelingshoofd.

Plender- Graafstra (55) is nu werkzaam bij de afdeling Omgevingsvergunningen Toezicht waarbij ze zich bezighoudt met de implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkeling van de regionale uitvoeringsdienst in Fryslân.

Geef een reactie