N381 dubbelbaans tussen Drachten en Donkerbroek

 

DONKERBROEK/DRACHTEN – De N381 wordt dubbelbaans tussen Drachten en Donkerbroek. De gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland betalen samen € 3 miljoen. Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2010 al € 15 miljoen beschikbaar gesteld. De voorwaarde was dat de gemeenten ook zouden meebetalen.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met deze uitkomst. “Ik sta voor de beschermwaardigheid van het leven. De dubbelbaans uitvoering van de N381 zorgt voor een verkeerveiliger weg. Er rijden veel vrachtwagens op de N381 en dat zorgt vooral op het drukste deel soms voor onveilige situaties. De gemeenten laten zien dat zij ook gaan voor een verkeersveilige N381 en daar ben ik blij mee.”

Aanvankelijk was berekend dat voor de verdubbeling 20 tot 22 miljoen euro nodig was. Nu de plannen nog meer zijn uitgewerkt, is 18 miljoen euro genoeg. Door de weg op onderdelen anders uit te voeren kan het goedkoper. Er wordt niet bezuinigd op de landschappelijke en ecologische inpassing van de weg.

Wethouder Jan Henk Veenhouwer van de gemeente Ooststellingwerf vult aan: “De dubbelbaans weg zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Bovendien wordt de bereikbaarheid van een plaats als Oosterwolde verbeterd. Dit is echt een stimulans voor de economische structuur van de dorpen langs de N381.”

Wietze Kooistra, wethouder van de gemeente Opsterland, is zeer blij met de keuze voor een dubbelbaans traject. “Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid tussen Drachten-Donkerbroek en verdwijnt de verkeersoverlast bij Klein Groningen. De twee punten waar wij altijd voor hebben gepleit.”

De N381 van infrastructureel project naar gebiedsontwikkeling

Dat in tijden van bezuinigingen de partijen de financiering toch rond krijgen, is bijzonder. Het heeft alles te maken met het feit dat een puur infrastructureel project zich heeft ontwikkeld tot een gebiedsontwikkelingsproject. Dat is voor alle partijen van groot belang en biedt de omgeving veel kansen. De Gebiedscommissie N381 is enthousiast gestart met het opstellen van het inrichtingsplan. Volgens de provincie is dit de ideale aanpak: je pakt een weg aan en tegelijk krijgt het gebied er om heen een plus.

Het is nu zelfs zo afgesproken dat wanneer de gemeentelijke bijdrage niet of niet helemaal nodig is voor de verdubbeling, dat dat geld dan wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling. Die kans ontstaat wanneer het project afsluit met een positief saldo, maar ook wanneer het Rijk alsnog besluit om mee te betalen.

Geef een reactie