MEER EERLIJKE HANDEL IN DONGERADEEL

DOKKUM РHet college van Dongeradeel wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van eerlijke handel in de gemeente en stelt daarom aan de gemeenteraad voor te streven naar de titel Fairtrade gemeente. Het streven naar meer eerlijke handel is ̩̩n van de acht VN millenniumdoelen. Als millenniumgemeente zet de gemeente zet zich al in voor ̩̩n van de andere millenniumdoelen. Samen met andere Friese gemeenten werkt Dongeradeel namelijk mee aan de aanleg van drinkwatervoorzieningen en rioleringen in het Zambezi-stroomgebied.

Bevordering eerlijke handel

Als de gemeenteraad instemt met het plan gaat Dongeradeel zich op verschillende manieren inzetten om de eerlijke handel te bevorderen. De gemeente zal in eerste instantie zelf meer gebruik maken van fairtradeproducten en dit zoveel mogelijk doorvoeren in de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk beleid. Daarnaast worden ondernemers en instanties gestimuleerd tot verkoop van meer fairtradeproducten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot slot wordt er campagne gevoerd om inwoners en organisaties te informeren over eerlijke handel en bewustwording te creëren.

Lokale werkgroep

In Dongeradeel is al een lokale initiatiefgroep ingesteld. Deze groep zal initiatieven ontwikkelen om groeiende bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot eerlijke handel bij inwoners, overheid en ondernemers te realiseren. Aan de initiatiefgroep nemen vertegenwoordigers deel uit verschillende sectoren van de samenleving.

Geef een reactie