Meer collectanten voor cultuur gewenst

 

FRYSLÂN – Zes Friese gemeenten krijgen een oproep om het collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân te stimuleren. Commissaris van de Koningin John Jorritsma wil zo de opbrengst van de jaarlijkse Anjercollecte in mei verhogen. Vorig jaar was de opbrengst zo’n 15 procent lager dan een jaar eerder. Het geld komt volledig ten goede aan de Friese cultuur. De heer Jorritsma is voorzitter van het fonds.

Voorheen was in elke Friese gemeente een gemeentelijke coördinator actief. Die spoorde verenigingen en instellingen aan om te collecteren. Zes gemeenten zijn hiermee gestopt. De vereniging die collecteert, mag een derde deel van de opbrengst zelf houden. De rest komt ten goede aan projecten in Fryslân. De collecte levert in de regel een kleine 100.000 euro op.

Juist in een tijd waarin overheden bezuinigen op cultuur, vindt de heer Jorritsma het van belang dat de opbrengst van de Anjercollecte zo hoog mogelijk is. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân wil naast het aanschrijven van de gemeenten ook de Anjercollecte beter gaan promoten.

Geef een reactie