Keuze voor verhuizing Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold

APPELSCHA – De Stuurgroep Ontwikkelagenda Appelscha heeft unaniem besloten om het bezoekerscentrum in z’n geheel te verplaatsen. Van de locatie Terwisscha naar de Boerestreek in Appelscha. Definitieve verplaatsing kan alleen onder voorwaarden. De verplaatsing moet financieel en planologisch haalbaar zijn. Daarom start op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid. Belangrijk is dat er ook een passende bestemming voor het huidige bezoekerscentrum komt.

In het onderzoek is ook aandacht voor de afstemming met andere initiatieven in de streek. De Stuurgroep adviseert om het rapport ‘Een visie op een duurzaam zuidoost Fryslân‘ mee te nemen. De inrichting en uitstraling van de Boerestreek zijn ook punten van aandacht. 

Ontwikkelagenda Appelscha

Eind 2008 is de bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha ondertekend. De Ontwikkelagenda moet een impuls geven aan het toerisme. En aan de recreatie in en om Appelscha. Ook moet er een oplossing komen voor problemen in relatie tot het natuurgebied. Zoals verstoring, verdroging en verzuring. Door samen deze problemen op te lossen en af te stemmen kan het gebied een meerwaarde krijgen. Eén van de maatregelen uit de Ontwikkelagenda is de toekomst van het bezoekerscentrum

Welke toekomstmogelijkheden zijn er voor het bezoekerscentrum? De partijen hebben het adviesbureau Grontmij gevraagd om drie varianten te onderzoeken:

-       Handhaving van het bezoekerscentrum op de huidige locatie (Terwisscha

-       Verplaatsing van uitsluitend de toeristisch-recreatieve activiteiten naar de Boerestreek (dus twee locaties)

-       Volledige verplaatsing naar de Boerestreek.

De Stuurgroep kiest er nu voor om de derde variant te onderzoeken op de haalbaarheid. De verwachting is dat de verplaatsing positief kan bijdragen aan de opwaardering van de Boerestreek en van Appelscha. De druk op de natuur van de toenemende stroom bezoekers in het  Drents-Friese Wold kan verminderen.

Geef een reactie