Joop Boertjens waarnemer in Leeuwarderadeel

STIENS – De heer Joop Boertjens gaat op 1 maart aan de slag als waarnemend burgemeester van Leeuwarderadeel. Commissaris van de Koningin de heer John Jorritsma heeft vanavond tot deze benoeming besloten. Dat gebeurde na positief advies van een vertegenwoordiging van de gemeenteraad.

Tot vorig voorjaar was de heer Boertjens (62, VVD) wethouder van Delfzijl. Daarvoor was hij onder meer waarnemend burgemeester van de gemeente Winsum en gedeputeerde van Groningen. De heer Boertjens is geboren in Zwolle, opgegroeid in Fryslân en woont nu in Groningen.

De verwachting is dat de heer Boertjens tot eind volgend jaar als waarnemend burgemeester in Leeuwarderadeel actief is. Tegen die tijd zal er meer duidelijkheid zijn hoe de bestuurlijke toekomst van de gemeente eruit ziet. Zolang dat vooruitzicht niet helder is, vinden de raad en de Commissaris het niet zinvol een tijdrovende zoektocht naar een Kroonbenoemde burgemeester te starten

Medebepalend voor wat er met Leeuwarderadeel gebeurt, zijn twee rapporten die het komende jaar verschijnen. Volgende maand verschijnt eerst de Commissie van Wijzen met aanbevelingen over de bestuurlijke toekomst van de Friese gemeenten. Volgend jaar beoordeelt Leeuwarderadeel met de gemeenten het Bildt, Menameradiel en Ferwerderadiel wat hun samenwerkingsverband heeft opgeleverd.

De heer Jorritsma zal daarna met de raad van Leeuwarderadeel de balans opmaken. Ze kunnen besluiten de waarneming voort te zetten of beslissen om alsnog de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester te starten. Als dat laatste gebeurt, duurt het nog een half jaar voor er een door de Kroon benoemde burgemeester zit. Nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat de Commissaris en de raad al eerder met elkaar om tafel gaan.

Deze procedure heeft de volledige instemming van de vertegenwoordiging van de raad en ook van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad kon vanavond kiezen uit twee kandidaten.

De post op het gemeentehuis in Stiens komt vrij door het vertrek van de heer Eric ter Keurs. Hij treedt volgende week vrijdag aan als burgemeester van Tytsjerksteradiel.

Geef een reactie